Kedves Látogató!

Isten hozta Egyesületünk honlapján!

Az Egyesület teljes neve: CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Visszatekintve, egyre inkább úgy érzem, nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor megalakultunk, de hogy mekkorába, ez az évek során vált egyre világosabbá. Embert próbáló időket élünk.

Alapszabályunk szépen tükrözi az alapítók szándékát (2.§ (1): összefogással élére állni a térségünk fejlesztési, környezetvédelmi, hagyományőrző és kulturális törekvéseinek) és céljait. Ambícióban nem volt hiány, mert egyenesen a tiszteletre méltó Cork-i Nyilatkozat céljait tűzték a zászlóra. Az idő és "szép, új" világunk megtanítottak arra, hogy megbecsüljük az értékeinket: a bennünket körülvevő táj és természet szépségeit, az épületekben, építményekben, a népművészetben megtestesülő, maradandó alkotásokat, a hagyomány, a tudás és a tapasztalat kincsestárát. A mi földi világunk rendszerei: a biológiai létezésünk feltételeit biztosító természet (levegő, víz, talaj, napfény, vegetáció, állatok), ezen belül a társadalom és ennek részeként a gazdaság. Jelenleg egy különös kísérlet tanúi és egyben sajnos alanyai is vagyunk. A kísérlet lényege annak vizsgálata, hogy fordított logikai és belső alá/fölérendeltségi viszonyok hogyan hatnak világunk működésére, az élet fennmaradásának esélyeire. A kísérlet eddigi eredményei erősen elgondolkoztatóak, amiképpen az is, miért folytatódik tovább egyáltalán.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a helyi (térségi) törekvések, beavatkozások eredménye, hatékonysága a helyi közösség, a helyi társadalom minőségétől függ. Ezeknek a közösségeknek emberi/társadalmi, természet és tájgondozási, gazdasági szerepük és felelősségük van. Feltételezésünk és meggyőződésünk szerint, jelenlegi globális környezetünkben a túlélés és a megmaradás esélyét a valódi értékek (család, helyi adottságokon és belső erőforrásokon alapuló megújulás, csapatmunka/együttműködés, önmérséklet, önzetlenség, együttérzés, szeretet) mentén működő, önellátásra/önfenntartásra képes, illetve erre törekvő közösségek tudják nyújtani. További jelentős tartalékot és hozzáadott értéket jelent, ezeknek a helyi közösségeknek a kapcsolati és tevékenységbeli partnerségi hálózata.

Kulcsszavaink tehát: valódi értékek, cselekedetekben megmutatkozó működés, közösség, partnerség. Még szép pálya áll előttünk! Eddigi eredményeinkről, eseményeinkről bővebben olvashatnak, nézhetnek további oldalainkon, ahol szívesen megosztjuk tapasztalatainkat is. Érdeklődése, kérdése esetén örömmel várjuk jelentkezését, véleményét az elérhetőségeink valamelyikén.

Egészséget, hitet, gyümölcsöző munkát és jó partnereket kívánok!

Jávor Károly

elnök