Pályázatok

EACEA

"Megújuló energiákkal Európa kistelepüléseinek megújulásáért"

521943-EFC-1-2011-2-HU-EFC-NTT

. . . . .

Általános adatok:

Programme: Europe for Cizitens

Sub-programme: Action 1 - Active Citizens for Europe

Action: Measure 1 – Town Twinning

Sub-action: Measure 1.2. Networks of twinned towns

A projekt időtartama: 2012.03.01. – 2013.06.30.

A projekt elnyert támogatása: 125 450,10 €

A projekt megvalósítása során partnereink voltak:

Buják Község Önkormányzata

Kutasó Község Önkormányzata

Cserháthaláp Község Önkormányzata

Bokor Község Önkormányzata

Cserhátsurány Község Önkormányzata

Bér Község Önkormányzata

Cserhátszentiván Község Önkormányzata

Varsány Község Önkormányzata

Nógrádsipek Község Önkormányzata

Terény Község Önkormányzata

Rimóc Község Önkormányzata

Mohora Község Önkormányzata

Szent István Keresztény Általános Iskola - Cserhársurány

Falutájék Nonprofit Kft

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Ecseg

Commune di Capiago-Intimiano – Olaszország

Illyefalva - Románia

Inám Község Önkormányzata - Szlovákia

Urzad Gminy Sedziejowice – Lengyelország

Obec Glabušovce – Szlovákia

Pro Kalondiensis Polgári Társulás - Szlovákia

Zentrum für erneuerbare Energien - Németország

AOVE Gmbh - Németország

A CSERFA Közhasznú Egyesület elnyerte az Európai Unió Oktatási és Kulturális Főigazgatósága "Európa a Polgárokért – 2007-2013" programjának támogatását (a Program Közreműködő Szervezete az EACEA ügynökség) az alább ismertetett projektjéhez.

A "Megújuló energiákkal Európa kistelepüléseinek megújulásáért" tematikus projektünk olyan kis falvak hálózatát kívánja kialakítani, ahol a hasonló társadalmi, gazdasági helyzetben élő magyar-román-szlovák kistelepülések lakói együtt keresik a megújuló energiaforrások felhasználásában rejlő lehetőségeket a biztonságos energiaellátás és a táji környezet megőrzése céljából. Ehhez nyújtanak segítséget az olasz és német testvértelepülések már meglévő tapasztalatai. A projekt hatékony, a helyi társadalmakat is megmozgató végrehajtásához a generációk közötti kapcsolatban rejlő (kommunikáció, tudás átadás) energiákat, és a szolidaritásban, az önkéntességben rejlő társadalmi energiákat is aktivizáljuk.

Az egy éven át tartó eseménysorozat tizenhét rendezvényt foglal magába: konferenciát, tanácskozást, fesztivált, szakmai bemutatót, tanulmányutat, fotópályázatot és iskolai vetélkedősorozatot. Az események összeállításakor az volt a cél, hogy a települések valamennyi polgárát be tudjuk kapcsolni, kisgyermektől az idősekig.

Ezt írtuk – többek között – a beadott pályázati dokumentációba.

Alapvető szándékunk és motivációnk szerint arra törekedtünk, hogy:

• a térségünkben élő minden szereplő és valamennyi látogatónk pontos és egyértelmű tájékoztatást, információkat kapjon a megújuló energiaforrásokról és azok hasznosítási lehetőségeiről, a felhasználást biztosító eszközökről, gépekről, berendezésekről;

• a tájékoztatást, az elméletet kézzelfogható, gyakorlati módon közel hozzuk az érintettekhez;

• ráébresszünk mindenkit a saját környezetében található értékek és adottságok fontosságára, az értelmes együttműködés hasznára és örömére, a tudásban, a tapasztalatokban, az emberek, a generációk és a közösségek közötti kapcsolatokban rejlő kihasználatlan energiák létére;

• a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítsük az önellátás/önfenntartásra való képesség szükségességének felismerését, ennek a képességnek a megszerzését, megerősítését, továbbfejlesztését.

Meggyőződésünk, hogy egy folyamat részesei vagyunk az ökológiai fenntarthatóságra való törekvésben, a közösségen belüli és a közösségeink/testvértelepüléseink közötti kreatív partnerkapcsolat építésében, működtetésében és a gazdasági, technikai természetű innovatív ötletek megvalósításában egyaránt. Ebben a folyamatban a felismerés, a megismerés, a kapcsolódás felületei egyre nagyobbak és ezáltal az alkalmazható megoldások, a megfontolásra érdemes lehetőségek köre egyre gazdagabb.

Erre a kalandra hívjuk honlapunk látogatóit, bátorítva őket, legyenek partnereink ebben a szép küldetésben, ki-ki a maga módján és érdeklődése szerint!

Itt következő oldalaink kóstolót adnak abból, mi minden történt idáig, milyen élményekben, tapasztalatokban volt részünk, meddig jutottunk és miféle szándékok motoszkálnak bennünk.

Jó barangolást!

Jávor Károly

elnök

. . . . .

. . . . .

A programsorozat állomásai:

1.

Programnyitó koordinációs tanácskozás

Varsány

. . . . .

2.

"Emberi erőforrások megújítása"

- kerekasztal beszélgetés az elöregedő kistelepülések megújulásának lehetőségeiről -

Mohora

. . . . .

3.

"Otthonunk Európa"

– nemzetközi fotópályázat meghirdetése –

Terény

. . . . .

4.

"Öngondoskodó települések"

– hálózatnyitó fesztivál –

Nógrádsipek

. . . . .

5.

"Megújuló energiák – megújuló vidék"

- nemzetközi szakmai konferencia –

Varsány

. . . . .

6.

Energia növények – Zöld tetők

– szakmai tanácskozás és testvér települési találkozó –

Kutasó

. . . . .

7.

"Napenergia"

– bemutatóval egybekötött szakmai fórum –

Cserhátszentiván

. . . . .

8.

"Szél és Geotermikus energiák"

- nemzetközi műhelymunka sorozat folytatása –

Cserháthaláp

. . . . .

9.

"Házhoz szállított energia"

– kiállítás –

Rimóc

. . . . .

10.

"EnergiaNyomozó"

vetélkedő sorozat - elődöntő

Cserhátsurány

. . . . .

11.

"Otthonunk Európa"

– fotópályázat eredményhirdetés és majális –

Bokor

. . . . .

12.

"EnergiaNyomozó"

vetélkedő sorozat - döntő

Cserhátsurány

. . . . .

13.

"EnergiaNyomozó"

- jutalomkirándulás -

Galábocs

. . . . .

14.

"Megújuló emberi és természeti erőforrások"

– projektzáró nemzetközi szeminárium –

Buják

. . . . .

15.

"Bujáki Vasárnap"

– projektzáró nemzetközi fesztivál –

Buják

. . . . .

16.

Szakmai tanulmányút és testvérszervezeti kapcsolat kialakítása

Németország

. . . . .

17.

"Otthonunk Európa"

nemzetközi fotópályázat - vándorkiállítás

Kalonda

. . . . .